GIỚI THIỆU

Plant Marvel

Được thành lập vào năm 1922, Phòng thí nghiệm Plant Marvel đã tiên phong và phổ biến việc sử dụng phân bón hòa tan trong nước. Trong 90 năm trước đó, chúng tôi sử dụng công thức 12-31-14 General Purpose Hi Phosphate nhằm thúc đẩy sự phát triển của phương pháp trồng cây không cần đất và trồng cây bằng phương pháp thủy canh.

Vài năm sau, chúng tôi đã tìm ra cách kết hợp các dạng nguyên tố vi lượng và phụ gia hòa tan vào dòng phân bón NPK. Nó đã trở thành loại phân bón thương mại đầu tiên cung cấp tổng hợp dinh dưỡng cho cây trồng mà không làm hỏng cây, và vô cùng dễ bón. Hiệu quả sản phẩm đem lại gần như tức thì, cây trồng có thể hấp thu ngay lập tức tất cả các chất dinh dưỡng. Sản phẩm có tên gọi là Nutriculture.

Trong những năm qua, chúng tôi đã đi tiên phong trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cho chồi lá và sử dụng rộng rãi chất hòa tan trong nước trên thị trường thương mại. Tuy nhiên, cải tiến quan trọng nhất của chúng tôi là việc kết hợp tất cả các nguyên tố vi lượng cần thiết vào mỗi công thức NPK mà chúng tôi sản xuất. Ngày nay, điều này trở thành nguyên tắc tiêu chuẩn với tất cả các nhà sản xuất phân bón.