Phân bón Plant Marvel – General Purpose For Alkaline Water 20-7-20 Thanhvinh

Phân bón Plant Marvel General Purpose For Alkaline Water 20-7-20 là công thức cung cấp hơn một nửa lượng nitơ ở dạng nitrat. Đó là lý tưởng để bón phân bằng phân bón thông dụng đồng thời sử dụng axit photphoric để điều chỉnh độ pH cao.

Có nguồn gốc từ Amoni Nitrat, Amoni Sulfate, Kali Phosphate, Kali Nitrat, Borax, Natri Molybdate và dạng EDTA của Đồng, lron, Mangan và Kẽm. Độ axit tiềm năng tương đương với 524 Ibs. Cal-cium cacbonat mỗi tấn.

THẬN TRỌNG: Sản phẩm này có chứa boron. Một số cây trồng có thể bị tổn thương do sử dụng boron.

THẬN TRỌNG: Sản phẩm này được sử dụng trên các loại cây trồng phản ứng với molypden. Cây trồng có hàm lượng molypden cao gây độc cho động vật chăn thả.